Καρδιολογία > Καρδιογράφοι > Καρδιογράφοι Δώδεκα Καναλιών
Καρδιογράφος 12 ch
Καρδιογράφος δώδεκα καναλιών με οθόνη
touch screen 8.4 ιντσών.
Διαθέτει μετρήσεις και διάγνωση.
Καταγραφή σε χαρτί διαστάσεων Α4

Καρδιογράφος δώδεκα καναλιών 
με οθόνη εμφάνισης των δώδεκα απαγωγών  
και καταγρφή σε θερμογραφικό χαρτί διαστάσεων Α4 ή κοινό χαρτί fax. 
Τροφοδοσία από ρεύμα  
ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Καρδιογράφος δώδεκα καναλιών. 
Καταγραφή σε θερμογραφικό χαρτί 
διαστάσεων Α4 ή κοινό χαρτί fax.
Πρόταση διάγνωσης 
Τροφοδοσία από ρεύμα  
ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Αρχική Σελίδα | Ιατρική | Χάρτης Ιστοτόπου | Συνεργαζόμενες Εταιρείες | Επαφή
Αναξαγόρα & Ερυθρού Σταυρού 45 Καισαριανή Τηλ. 210 72 40 543 Fax 210 72 40 544 e-mail : info@biotronics.gr