Κέντρο Φυσικοθεραπείας - Χειροθεραπευτική
Ευάγγελος Παπαδημητρίου 
Ι. Αλεξίου 6
 Χαλκίδα
Τηλ. 2221 087065