Κέντρα Διαμαγνητοθεραπείας - Κατερίνη
Τσεντίδου Φιλίτσα
Γ' Πάροδος Δημοτικού Σταδίου 16
 Κατερίνη
Τηλ. 23510 30632