Κέντρα Διαμαγνητοθεραπείας - Κύπρος
Demis Orinos
Physiotherapy and Acupuncture Center
Αρχαγγέλου Μιχαήλ 37α - Στρόβολος
 Λευκωσία
Τηλ. +357 22 003553