Κέντρα Διαμαγνητοθεραπείας - Δράμα
Κυριάκος Χατζηκοσμίδης
Κανάρη 7
 Καλαμπάκι - Δράμα
Τηλ. 25210 52444