Καρδιολογία > Holter Ρυθμού
Software 12 απαγωγών/3 καναλιών,
Ανάλυση και κατηγοριοποίηση QRS
Ανάλυση Αρρυθμιών
 Ανάλυση Heart Rate Turbulence (VE Chaos, HRT) Ανάλυση ST και εκτίμηση Μυοκαρδιακής Ισχαιμίας
Ανάλυση Pacemaker
Ανάλυση Συνδόμου Υπνικής Άπνοιας
(Obstructive Sleep Apnea Syndrome)
Ανάλυση Κολπικής Μαρμαρυγής 
Heart Rate Variability (HRV)
Holter 3 καναλιών υψηλής ανάλυσης
(16bit - δειγματοληψία 10.000Hz)
Ανίχνευση pacemaker σε όλα τα κανάλια
 Αποθήκευση σε SD card
Αυτόματη Atrial Fibrillation Analysis
με ακρίβεια μέχρι 99%
Τροφοδοσία από μπαταρία ΑΑΑ για 96ωρη καταγραφή
Βάρος συσκευής 82gr
Σειρά 6800
12-απαγωγές ή 3 κανάλια ΗΚΓ
Μικρών διαστάσεων 
Δειγαμτοληψία μέχρι 512 Hz/16 bit
Οθόνη LCD 
Ανίχνευση Βηματοδότη
Μεταφορά δεδομένων μέσω USB ή Card Reader
Σειρά 9800
12-απαγωγές ή 3-κανάλια ΗΚΓ
Μικρών διαστάσεων
Δειγματοληψία μέρχι 512 Hz/16 bit
Οθόνη LCD
Ανίχνευση Βηματοδότη
Μεταφορά δεδομένων μέσω USB ή Card Reader

Αρχική Σελίδα | Ιατρική | Χάρτης Ιστοτόπου | Συνεργαζόμενες Εταιρείες | Επαφή
Αναξαγόρα & Ερυθρού Σταυρού 45 Καισαριανή Τηλ. 210 72 40 543 Fax 210 72 40 544 e-mail : info@biotronics.gr