Κέντρα Διαμαγνητοθεραπείας - Ιωάννινα
Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας Αναστάσιος Τόλης
Λεωφ. Δωδώνης 24 
 Ιωάννινα
Τηλ. 26510 45540