Κέντρα Διαμαγνητοθεραπείας - Κιλκίς
Νικόλαος Τερζής
Φυσίατρος
 Πολυτεχνείου 7
 Κιλκίς
Τηλ. 23413 2055