Το Κύμα Κρούσης είναι ένα καθαρά μηχανικό κύμα
Είναι εν γένει ένα κύμα πίεσης, επομένως ένα κύμα ήχου στο οποίο καθώς δεν υφίσταται ρεύμα κι επομένως δεν προκαλείται θερμότητα, χαρακτηρίζεται ως καθαρά μηχανικό.
Χρησιμοποιείται για τη θραύση - απόθριψη των ασβεστώσεων που παρουσιάζονται μετά από τραύμα, σε οστά ή τένοντες.
 
Είναι μια θεραπεία σχετικά επώδυνη αφού σκοπός της συνεδρίας είναι η θραύση του ασβεστώματος. 
Άλλη λειτουργία του Κύματος Κρούσης είναι η έντονη βιοδιέγερση ήτοι η ενεργοποίηση της επιφανειακής μικροκυκλοφορίας κι ακόμα η εν τω βάθει δράση σε οίδημα, το οποίο πρώτα υπόκειται σε έντονη ταλάντωση και μετά με άλλα μέσα (όπως πχ ο διαμαγνητικός παλμός του TESLA PULSE της Physioled που διαδρά μέσω της διαμαγνητικής άπωσης στο μεσοκυττάριο υγρό) γίνεται η αποστράγγιση (drainage).

Τα Κύματα Κρούσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες Focal και Radial. 
Στην πρώτη κατηγορία, το Κύμα Κρούσης είναι εστιασμένο σε ένα μικρό σημείο με σκοπό την κρούση και θραύση με καθοριστικό τρόπο. Η παραγωγή του Κύματος Κρούσης γίνεται πιεζοηλεκτρικά. Χρησιμοποιείται κυρίως στην ιατρική σε εφαρμογές εξωσωματικής λιθοτριψίας. Στην Ευρώπη η χρήση του επιτρέπεται μόνο σε ιατρικό προσωπικό.
Στην κατηγορία Radial, το κύριο τμήμα του κύματος βρίσκεται κάτω από την κεφαλή και προχωρεί με διεύρυνση βαθύτερα στους ιστούς. Χρησιμοποιούνται ευρέως στη φυσικοθεραπεία. 

Στο Κύμα Κρούσης Radial εμφανίζεται το φαινόμενο της σπηλαίωσης (κενό μεταξύ των κρούσεων).
Το φαινόμενο της σπηλαίωσης, βελτιώνει τη λεμφική και φλεβική μικροκυκλοφορία, αυξάνει την οξυγόνωση και την αιμάτωση της περιοχής ενώ ενισχύει τον κυτταρικό μεταβολισμό. Η σπηλαίωση εξαρτάται άμεσα από το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ δύο κρούσεων, γίνεται δε πιο έντονη όσο μικρότερος είναι ο χρόνος αυτός ήτοι όσο μεγαλύτερη είναι η συχνότητα (κρούσεις ανά δευτερόλεπτο). 
 
Η διαδικασία της βιοδιέγερσης με τη χρήση μηχανικών κυμάτων είναι απαραίτητη όταν αντενδείκνυται η χρήση ρευμάτων, συχνοτήτων ή θερμοκρασίας πχ όταν το τραύμα βρίσκεται στην οξεία φάση. 
Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται τα κύματα κρούσης τα οποία είναι μεν επώδυνα αλλά μη καταστρεπτικά αφού δεν υπάρχει θερμική ή ηλεκτρική διάδραση με τον ιστό. 

Η διαδικασία της βιοδιέγερσης
Παραστατικά, ένα πνευματικό σφυρί "χτυπάει" στο σημείο προκαλώντας ελεγχόμενους μικροτραυματιμούς. Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιείται η δραστηριότητα ΑΤΡ και η οξυγόνωση στο σημείο. Η κρούση δηλαδή, ενεργοποιεί τους αυτόματους χημικούς μηχανισμούς επούλωσης του οργανισμού, σε διάφορα βάθη. 
 
Οι τρόποι παραγωγής του Κύματος Κρούσης Radial είναι δύο : 
Ηλεκτρομαγνητικός, όπου ένα βλήμα εκτοξεύεται μέσω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και προκαλεί την κρούση. 
Υδραυλικός-Πνευματικός, όπου το βλήμα μέσω συμπιεστή (compressor), εκτοξεύεται με πεπιεσμένο αέρα.

Οι συσκευές παραγωγής Κυμάτων Κρούσης με υδραυλικό-πνευματικό τρόπο, έχουν σχετικά μεγάλο βάρος λόγω του συμπιεστή και ως εκ τούτου δεν είναι εύκολα μεταφερόμενες ενώ είναι θορυβώδεις, το δε κόστος τους είναι αρκετά υψηλό.

Αυτή είναι και η κύρια διαφορά με το σύστημα ONDA της Physioled, στο οποίο η παραγωγή του Κύματος Κρούσης γίνεται με ηλεκτρομαγνητικό τρόπο.
Το βλήμα παραγωγής του Κύματος Κρούσης, κινείται μέσα σε δύο πηνία τα οποία τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα. Με τον τρόπο αυτό, κινείται προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση ανάλογα με τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος.
Έτσι, καθώς δεν απαιτείται συμπιεστής, είναι αθόρυβη, ελαφρύτερη, εύκολα μεταφερόμενη και φυσικά οικονομικότερη.

Τα πλεονεκτήματα της μη ύπαρξης συμπιεστή παραμένουν πολλαπλά. 
Ενώ ο συμπιεστής των υδραυλικών συστημάτων απαιτεί πολύ συχνή συντήρηση, το ONDA με το μικρό του βάρος, την ευκολία στη μεταφορά και την κατά πολύ μικρότερη ανάγκη συντήρησης, αποκτά ένα πραγματικό ενδιαφέρον για οποιοδήποτε φυσικοθεραπευτήριο. 
Μία άλλη διαφορά των δύο συστημάτων είναι το ότι στο σύστημα υδραυλικού τύπου, το βλήμα που εκτοξεύεται με τον πεπιεσμένο αέρα, επιστρέφει στη θέση ισορροπίας μέσω ελατηρίου.
Όπως είναι φυσικό, με την πάροδο του χρόνου και του αριθμού των βολών, το ελατήριο χάνει τα μηχανικά του χαρακτηριστικά και επομένως απαιτείται η αντικατάσταση της κεφαλής. Για τον λόγο αυτό οι συσκευές παραγωγής υδραυλικών κυμάτων κρούσης κατατάσσονται μεταξύ των ακριβών συστημάτων παραγωγής κυμάτων κρούσης ίσης ισχύος. 

Στο σύστημα υδραυλικού τύπου μετράται η πίεση (σε bar) της κρούσης. 
Στο ONDA μετράται η ενέργεια (σε Joule) της κρούσης.  
Συγκριτικά, τα 185 mJoule της ενέργειας κρούσης της συσκευής ONDA αντιστοιχούν σε 6 bar του αντίστοιχου υδραυλικού συστήματος.  

Στο επίπεδο της συχνότητας, δηλαδή των κρούσεων ανά δευτερόλεπτο, τα δεδομένα σύγκρισης μεταξύ των δύο τρόπων παραγωγής Κύματος Κρούσης, αλλάζουν άρδην.  
Οι συχνότητες που μπορούν να επιτευχθούν με τη συσκευή ONDA είναι κατά πολύ υψηλότερες αυτές των υδραυλικών συστημάτων. Για το λόγο αυτό, το φαινόμενο της σπηλαίωσης που εμφανίζεται με το ONDA, είναι πολύ έντονο.

Στο ONDA λόγω του ότι η κίνηση του βλήματος όπως ήδη αναφέρθηκε, επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (κίνηση εντός πηνίων), οι συχνότητες είναι δυνατόν να φτάσουν τα 22 Ηz ήτοι 22 κρούσεις ανά δευτερόλεπτο, πράγμα ακατόρθωτο στο υδραυλικό σύστημα, αφού υπεισέρχονται οι χρόνοι φόρτισης και αποφόρτισης του συμπιεστή. Αυτός είναι και ο λόγος που το φαινόμενο της σπηλαίωσης στα υδραυλικά-πνευματικά συστήματα, είναι πολύ χαμηλό ως και ανύπαρκτο.  
Κατά μέσο όρο, στα υδραυλικά συστήματα η συχνότητα κυμαίνεται στα 14-15Hz.
Αρχική Σελίδα | Φυσικοθεραπεία | Χάρτης Ιστοτόπου | Συνεργαζόμενες Εταιρείες | Επαφή
Αναξαγόρα & Ερυθρού Σταυρού 45 Καισαριανή Τηλ. 210 72 40 543 Fax 210 72 40 544 e-mail : info@biotronics.gr