Κέντρα Διαμαγνητοθεραπείας - Ναύπλιο
Ευάγγελος Σ. Καρπατσέλης
Μεθάνων 4
 Ναύπλιο
Τηλ. 27520 29669