Καρδιολογία > Καρδιογράφοι > Καρδιογράφοι σε Υπολογιστή
Μονάδα λήψης καρδ. σήματος.
Επικοινωνία με PC μέσω USB.
Τροφοδοσία μέσω του PC 
Αυτόματη ρύθμιση
ισοηλεκτρικής γραμμής.
Συχνότητα δειγματοληψίας 500Hz
Ψηφιακά φίλτρα

Μονάδα λήψης καρδ. σήματος.
Ασύρματη επικοινωνία με PC
ή μέσω USB.
Τροφοδοσία μέσω του PC
ή από μπαταρίες  
Αυτόματη ρύθμιση
ισοηλεκτρικής γραμμής.
Συχνότητα δειγματοληψίας 500Hz
Ψηφιακά φίλτρα

Software ανάλυσης ΗΚΓ
Πλήρης δημογραφική ανάλυση
  Ταυτόχρονη λήψη 12 απαγωγών
Marker μετρήσεων
Δυνατότητα εισαγωγής παραμέτρων Πίεσης και SpO
Έλεγχος διάρκειας λήψης, φίλτρων,
ταχύτητας εμφάνισης και ομάδων απαγωγών
EASY ECG
Το Easy ECG Pocket μετατρέπει τον υπολογιστή σας σε ένα ισχυρό 12κάναλο καρδιογράφο.
Έκδοση Easy ECG Tablet
Σύνδεση μέσω USB ή Bluetooth® 
Αρχική Σελίδα | Ιατρική | Χάρτης Ιστοτόπου | Συνεργαζόμενες Εταιρείες | Επαφή
Αναξαγόρα & Ερυθρού Σταυρού 45 Καισαριανή Τηλ. 210 72 40 543 Fax 210 72 40 544 e-mail : info@biotronics.gr